Kontakt:
ul. Kręta 5, 05-800 Pruszków

tel. 0-22-654-14-74 , fax.0-22-728-20-67
tel. kom.0-691-624-481,
e-mail:
wrzodak@wa.home.pl

 

            

   

Misja firmy

Misją firmy „AGROPROJEKT" Sp. z o.o. jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej w zakresie przemysłu tłuszczowego i wytwórni biodiesla na bazie oleju rzepakowego oraz produkcji bioetanolu przez dostarczenie im usług o najwyższej w kraju jakości i cenach przez nich akceptowanych.
 

Profil firmy

    Doradztwo Techniczne i Ekonomiczne oraz Projektowanie wielobranżowe w zakresie przemysłu tłuszczowego, wytwórni biodiesla na bazie oleju rzepakowego oraz bioetanolu.

    AGROPROJEKT Sp z o.o. powstał w 1993r jako spółka-córka firmy „Agro-Spoż-Cukroprojekt" w ramach której zajmowała się projektowaniem dla wszystkich Zakładów Tłuszczowych w Polsce i na eksport ( Sudan, Turcja, Czechy, Niemcy, Węgry, Bułgaria, Ukraina, Rosja, Mołdawia).                                                                                        

    Od 2000r. Agroprojekt Sp z o.o. jest spółką samodzielną a jej właścicielem jest inż. Jerzy Wrzodak mający wraz ze współpracownikami znaczący udział w projektowaniu wszystkich liczących się Zakładów Tłuszczowych w Polsce i tych eksportowanych.

    AGROPROJEKT Sp z o.o. posiada własne rozwiązania technologiczne w zakresie przerobu nasion rzepaku i obróbki oleju aż do produktów końcowych włącznie co pozwala na znaczące zmniejszenie importu w kompletacji poszczególnych linii technologicznych a tym samym obniżenie kosztów inwestycyjnych bez utraty warunków gwarancyjnych.

    AGROPROJEKT Sp z o.o. projektuje olejarnie i wytwórnie biopaliwa na bazie oleju rzepakowego przy współpracy ze znanymi firmami zagranicznymi takimi jak: Cimbria-SKET(Niemcy), GEA Wiegand (Niemcy), DeSmet Ballestra (Włochy), Crown Ltd. (Anglia), Harburger Freudenberger (Niemcy), AlfaLaval (Szwecja), Lurgi (Niemcy) czy Meccanique Moderne i Privee (Francja).

    Odnośnie modernizacji istniejących  gorzelni lub projektowaniu nowych wytwórni bioetanoli Agroprojekt Sp. z o.o. korzystać będzie z pomocy znanych w kraju specjalistów z przemyslu spirytusowego.

    Firma posiada własny budynek ze stanowiskami komputerowymi w sieci, wyposażonymi w system wspomagania komputerowego AutoCAD oraz bogatą bazę danych.

 

   

Strona główna
Produkty
Wybrane projekty
Kontakt

      

   

 

 Strona główna Produkty Wybrane projekty Kontakt